Osvojení pejska

Základem každé adopce je vyplnění předadopčího dotazníku (naleznete jej v sekci "Ke stažení"), předkontrola v místě bydliště a sepsání adopční smlouvy.

Pro pejska prosím přineste vlastí obojek a vodítko.

Při osvojení počítejte s tím, že:

  • U zvířat v útulku nelze přesně určit plemeno, věk, a povahu. U mláďat navíc nemůžeme zaručit velikost do které doroste, délku a kvalitu srsti.
  • Pes z útulku může mít určité zlozvyky, které se u něj nepodařilo odhalit. Správnou a trpělivou výchovou se však většina z nich dá odstranit.
  • Pes nebude poslouchat ihned po převzetí. Je nutné jej vychovávat, mít s ním trpělivost a usnadnit mu překonání nedůvěry z nového prostředí.
  • Přestože je pes v útulku několikrát vyšetřen veterinárním lékařem, mohou se u něj po převzetí objevit zdravotní potíže. Například průjem v důsledku stresu z nového prostředí, náhlé změny stravy apod.
  • V prvních dnech je nepouštějte pejska  venku na volno, uvědomte si prosím, že na vás není zvyklý a mohl by snadno utéci